Valodas kvalitātes pārbaude (LQA)

Kas ir valodas kvalitātes pārbaude un kādu labumu tā dod Jums?

Valodas kvalitātes pārbaude (Language Quality Assurance – LQA) ir tehniski asistētu procedūru kopums, kas nodrošina tulkojuma konsekvenci un pareizību pirms rediģēšanas. Tā nav korektūra, bet gan spēcīgs kvalitātes pārbaudes papildslānis. LQA programmas tiek izmantotas, lai konstatētu terminoloģijas konsekvences trūkumu starp tulkoto un lietošanā jau esošo materiālul. Tā arī „izķers“ kļūdas, kuras neapbruņota acs palaidusi garām.

language quality inspection tools

IdeaText valodas kvalitātes pārbaudes process ir:

  • mūsdienīgs – mūsu valodas kvalitātes pārbaudes speciālisti izmanto jaunāko valodas kvalitātes kontroles programmatūru un strādā atbilstoši jaunākajiem kvalitātes standartiem. Tiks pārbaudīta Jūsu materiāla tulkojuma pareizība un konsekvence viena vai vairāku saistītu produktu ietvaros;
  • rentabls – lai ietaupītu liekas pūles, Jūsu laiku un naudu, valodas kvalitātes pārbaude parasti tiek veikta 250 līdz 1000 vārdu lielam tulkojuma fragmentam;
  • veidots tā, lai Jūs turētu grožus savās rokās – vispirms mēs konstatēsim kļūdas un kategorizēsim tās, nerediģējot dokumentu, un tad konsultēsimies ar Jums. Tas ļauj Jums kontrolēt saņemtā tulkošanas pakalpojuma līmeni;
  • elastīgs un savlaicīgs – mums pa spēkam ir valodas kvalitātes pārbaude pēdējā brīdī iesniegtiem jebkura apjoma projektiem īsā termiņā.

Lai gan neviens IT rīks nespēj aizstāt kvalificēta korektora darbu, valodas kvalitātes pārbaude ir lielisks veids, kā efektīvi sastādīt potenciālo problēmu sarakstu. Līdzko problēmas tiek konstatētas, mūsu valodas kvalitātes profesionāļi atzīmē, vai tās ir patiesas (real), vai aplamas (false). Korektora darba papildināšana ar jaunākajām kvalitātes pārbaudes tehnoloģijām, gadiem ejot, būtiski uzlabojusi tulkojumu kvalitāti.

Sazinieties ar mums un izstāstiet mums savas vēlmes valodas kvalitātes pārbaudes jomā. Mēs sniegsim Jums nozarē labāko.