Juridiskie tulkojumi

Juridiskie tulkojumi tiek sniegti visaugstākajā kvalitātē, pateicoties mūsu izpratnei par to, cik svarīga ir katra juridisko dokumentu detaļa. Mūsu lingvistu atlase un testēšana, mūsu izstrādātā projektu vadības tehnoloģija, kvalitātes pārbaudes protokoli un tulkošanas darbplūsmas process izpilda prasības pēc precizitātes juridiskajos tulkojumos.

Juridiskie tulkojumi

Papildus mūsu resursu komandu padziļinātajām zināšanām juridisko tekstu tulkošanā mēs sadarbojamies arī ar nozares ekspertiem, kuri tiek aicināti strādāt ar specifiskiem un ļoti komplicētiem juridiskajiem tulkojumiem. Lai gan mūsu specializēto tulkotāju zināšanas ir pietiekamas, lai izpildītu vairumu mums uzticēto uzdevumu, juridiskā nozare nemitīgi mainās un attīstās. Šādos gadījumos nozares eksperti un viņu zināšanas par jaunākajām tēmām var izvērtēt, vai tulkojums ir atbilstošs konkrētās valsts likumdošanas normām.

Juridiskie tulkojumi ir pieejami visa veida juridiskajiem dokumentiem no līgumiem līdz liecībām tiesā. Turklāt mēs nodrošinām tulkus klientu apspriedēm, apmeklējumiem cietumā un tiesas sēdēs.

IdeaText nodrošina tulkojumus šādiem juridiskiem dokumentiem:

 • visu veidu līgumi, nolīgumi un vienošanās
 • likumi un normatīvie akti
 • dzimšanas, laulības un miršanas apliecības
 • uzņēmuma dokumenti
 • prasību pieteikumi tiesā
 • sūdzības un iesniegumi
 • tiesas lēmumi
 • intelektuālā īpašuma dokumentācija
 • diplomi un citi izglītības dokumenti
 • komercreģistra izraksti
 • finanšu pārskati
 • apdrošināšanas polises
 • pilnvaras, lēmumi un slēdzieni

Mēs strādājam ar juridisko tekstu tulkošanas ekspertiem visās laika joslās, un kvalitātes pārbaudes, tostarp rediģēšana, korektūra un glosāriju un tulkošanas atmiņas saskaņošana, tiek veikta 24 stundas diennaktī. Resursu atlase no visām pasaules malām palīdz mums piedāvāt klientiem ļoti specializētu un patīkamu pakalpojumu līmeni. Viņu pasūtījumi tiek iesniegti un izpildīti ārpus viņu darba laika, kas nozīmē, ka darba dienas beigās veikts pasūtījums tiks iztulkots un nodots nakts laikā un būs uz viņu galda nākamās dienas rītā. Tas ir ļoti būtiski, piemēram, juridisko tekstu tulkojumiem, kur ļoti īss termiņš nereti var palīdzēt mūsu klientiem pieņemt laikjutīgus lēmumus.

Visi mūsu speciālisti ir noslēguši īpašas informācijas neizpaušanas vienošanās. Konfidencialitāte un augsta kvalitāte ir mūsu prioritāte.

Tas ļauj mums sākt darbu ar Jūsu dokumentiem, līdzko mēs tos saņemam, un uzticēt tulkošanu labākajam lingvistam. Nevilcinieties un sazinieties ar mums jau tagad!