Medicīniskie tulkojumi

Stabili un uzticami augstas kvalitātes medicīniskie tulkojumi no IdeaText

Medicīniskie tulkojumi prasa visaugstāko precizitātes pakāpi, jo kļūdas tulkojumā var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai. IdeaText medicīniskie tulkojumi atbilst augstākajiem standartiem, jo mēs:

Medicīniskie tulkojumi

 • apzināmies, ka tas tiešā nozīmē ir dzīvības vai nāves jautājums– precīzam tulkojumam ir izšķiroša nozīme, piemēram, ar klīnisko izpēti saistītos dokumentos;
 • strādājam ar pieņemtiem tulkošanas glosārijiem – medicīnas un farmācijas nozares tulkojumi var būt ārkārtīgi komplicēti izmantotās terminoloģijas un valodas dēļ. Lai nodrošinātu Jūsu tulkojuma 100% precizitāti, mēs strādājam ar Jūsu iesniegtajiem tulkošanas glosārijiem;
 • izmantojam mūsdienīgu tulkošanas atmiņu programmatūru, kas ļauj mums saskaņot Jūsu dokumentā esošo tehnisko terminoloģiju ar terminiem Jūsu iepriekšējos tulkojumos, tādējādi saglabājot konsekvenci. Turklāt tas samazina tulkošanas izmaksas, kas ļauj mums dot Jums atlaidi. Ja Jūs bieži izmantojat mūsu tulkošanas pakalpojumus, šī metode var ievērojami samazināt Jūsu tulkošanas izmaksas;
 • saprotam, ka dažādiem produktiem nepieciešama dažāda valoda – piemēram, produktu informācijas brošūras nebūs tulkojamas tādā pašā valodā kā klīnisko pētījumu ziņojumi vai reģistrācijas dokumenti. IdeaText pulkā ir pieredzējuši lingvisti, kuri nodrošinās atbilstošas, nozarē standartizētas valodas lietojumu Jūsu projektā.

IdeaText Ltd. ir pierādījis sevi kā stabilu un ilglaicīgu vairāku klīnisko pētījumu uzņēmumu partneri. Mēs tulkojam subjektu intervijas, pacientu novērtējumus, transkribējam ārstu mācību video, kā arī tulkojam izglītības materiālus klīnisko pētījumu rezidentiem.

Turklāt mūsu uzņēmums aktīvi seko farmācijas un medicīnas tehnoloģiju tulkošanas aktualitātēm. Mūsu kā eksporta starpnieka pienākums ir nodot mūsu klienta vēstījumu skaidri un saprotami tā potenciālajiem tirgiem.

Tulkošanas biroja IdeaText piedāvātie medicīniskie tulkojumi:

 • medicīniskā dokumentācija (izziņas, izraksti, epikrīzes, protokoli, speciālistu slēdzieni, analīžu rezultāti, slimības vēstures);
 • Protokoli, piekrišanas veidlapas klīniskiem pētījumiem, anketas, dienasgrāmatas, sadarbības līgumi;
 • Mājaslapas, video un audio materiāli;
 • Klīnisko pētījumu ziņojumi un klīniskie pētījumi un izmēģinājumi;
 • farmaceitiskā dokumentācija, apraksti, lietošanas instrukcijas, kvalitātes kontroles dokumenti;
 • zinātniskie raksti, publikācijas, literatūra medicīnas jomā;
 • medicīniskā aprīkojuma dokumentācija, ekspluatācijas instrukcijas, katalogi;
 • lietošanas pamācības, pacienta informācijas materiāli, 

Gaidīsim Jūsu ziņu, tādēļ nevilcinieties vairs ne brīdi un sazinieties ar mums jau tagad!