Lokalizācija un internacionalizācija

Šajā biznesa globalizācijas laikmetā ir tik viegli paust savas idejas un nogādāt savus produktus starptautiskajiem klientiem. Bet vai Jūsu produkta vai pakalpojuma paskaidrojums uzrunā citas kultūras pārstāvjus? Šeit talkā nāks lokalizācija.

Lokalizācija un internacionalizācija

Satura lokalizācija ir kas vairāk par tulkošanu. Tā nodod Jūsu vēstījumu ar vārdiem, frāzēm un izteicieniem, kuri citas kultūras pārstāvim šķiet dabiski. Lokalizācija salīdzinājumā ar tulkošanu pievērš vairāk uzmanības tādām lietām kā mērķauditorijas patērētāju gaume, politika, uzņēmējdarbības prakse, humora izjūta un juridiskais klimats.

Lokalizācijas industrijas standartu asociācija (Localization Industry Standards Association – LISA) definē šo procesu šādi: „Lokalizācija nozīmē paņemt produktu un lingvistiski un kulturāli pielāgot to mērķa darbības vietai (valstij/reģionam un valodai), kur tas tiks izmantots un pārdots.“

Ja Jūs vēlaties iepazīstināt plašāku citas valsts iedzīvotāju loku ar savu ideju, ļoti iespējams, ka Jums būs nepieciešami lokalizācijas pakalpojumi.

Kas ir mājaslapas lokalizācija?

Ar savu mājaslapu uzņēmums uzrunā globālo tirgu. Mājaslapu lokalizācija ir esošas tīmekļa vietnes pielāgošana mērķa tirgus valodai un kultūrai – daudz vairāk par parastu teksta tulkojumu.

Jūsu uzņēmuma mājaslapai ir jādarbojas Jūsu labā. Kādēļ gan neļaut tai to darīt vienlaicīgi kaut desmit valodās un vietās? IdeaText garantē, ka vēstījums, kuru Jūs ar sūru grūtu darbu vēlaties nodot saviem klientiem, tiks adaptēts atbilstoši vietējā tirgus specifikai un būs saprotams Jūsu mērķauditorijai. Aptuveni 85% pircēju dod priekšroku iegādāties produktus vai pakalpojumus, ja tie pieejami viņa dzimtajā valodā. Esi soli priekšā saviem konkurentiem!

Piedavājam arī atslēgvārdu lokalizāciju atbilstoši SEO principiem.

Kā notiek programmatūras lokalizācija?

Programmatūras lokalizācija ir programmatūras funkcionālo elementu tulkošana un pielāgošana mērķa tirgu lingvistiskajām, kulturālajām un tehniskajām prasībām, lai komunicētu ar starptautiskajiem lietotājiem. Tā var ietvert tādu vietējo nianšu pielāgošanu kā datums, laiks un ciparu formāti; mērvienības un valūtu konvertēšana; zīmju skaita ierobežojumi, utt.

Mūsu lokalizācijas pakalpojumi nodrošina, ka Jūsu programmatūra „runā“ Jūsu klientu valodā.

Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu pakalpojuma izmaksas un izpildes termiņus!