Rediģēšana un korektūra

Mūsu piedāvātā teksta rediģēšana un korektūra sniedz palīdzīgu roku, ja Jums nepieciešams pārbaudīt tulkojuma atbilstību oriģinālajam avota valodas tekstam vai veikt informatīvā izdevuma korektūru.

Redigesana un korektura

Tulkošanas uzņēmuma IdeaText komanda palīdzēs izlabot visas autora nepamanītās kļūdas un neveiklības, tostarp lingvistiskas dabas kļūdas, gramatiku, interpunkciju, pareizrakstību un teikumu uzbūvi.

Ko nozīmē rediģēšana un korektūra?

  • Rediģēšana ir teksta jēdzienisko un stilistisko kļūdu labošana, terminu saskaņošana, tulkojuma salīdzināšana ar oriģinālu, lai novērstu kļūdainus tulkojumus, nepareizas interpretācijas, nekonsekventu vārdu lietojumu vai lingvistiskas dabas kļūdas, kā arī nodrošinātu teksta viengabalainību un uzlabotu valodas plūdumu un literāro kvalitāti.
  • Korektūra ir virspusējo kļūdu labošana, tostarp pareizrakstības, gramatikas, sintakses un interpunkcijas kļūdas, pārrakstīšanās un citas neuzmanības kļūdas.

Kā mūsu rediģēšanas un korektūras pakalpojumi var Jums palīdzēt?

Pie mums veiktiem tulkojumiem pirms tulkojuma nodošanas klientam atsevišķi kvalificēti lingvisti vienmēr veic rediģēšanu un korektūru bez papildu maksas. Mēs piedāvājam veikt šos pakalpojumus arī iepriekš citur veiktiem tulkojumiem. Mūsu eksperti darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas precīzāku, saskaņotāku, uzticamāku un gramatiski pareizāku tulkojumu.

Visi mūsu redaktori un korektori ir attiecīgajā valstī dzīvojoši valodas speciālisti, kuru dzimtā valoda ir projekta mērķa valoda un kuri pilnībā pārvalda avota valodu. Viņi parūpēsies par to, lai Jūsu saturs izklausītos tā, it kā tas būtu rakstīts valodā, kurā tas tulkots – dabiski, precīzi un kultūras normām atbilstoši.

Mēs iesakām rediģēšanas pakalpojumus:

  • juridiskajai dokumentācijai: līgumi, akti, ziņojumi;
  • tehniskajai dokumentācijai: lietošanas pamācības, produktu apraksti;
  • mārketingam: preses relīzes, brošūras, tiešsaistes saturs;
  • jebkura cita veida dokumentiem.

Mēs sniedzam jebkāda veida rediģēšanas vai korektūras pakalpojumus neatkarīgi no tā, cik teksts ir tehnisks vai specifisks. Rediģēšanas un korektūras pakalpojumu cena ir aptuveni 50% no tulkošanas pakalpojumu cenas. Ja vēlaties izmantot tieši šo pakalpojumus, mūsu pieredzējušie projektu vadītāji sagatavos piedāvājumu atbilstoši Jūsu prasībām

Nodrošiniet sava satura 100% nekļūdīgumu. Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu pakalpojuma izmaksas un izpildes termiņus!