Valodas kvalitātes pārbaude (LQA)

Kas ir valodas kvalitātes pārbaude?

Valodas kvalitātes pārbaude (Language Quality Assurance – LQA) ir tehniski asistētu procedūru kopums, kas nodrošina tulkojuma konsekvenci un pareizību pirms rediģēšanas. Tā nav korektūra, bet gan spēcīgs kvalitātes pārbaudes papildslānis. LQA programmas tiek izmantotas, lai konstatētu terminoloģijas konsekvences trūkumu starp tulkoto un lietošanā jau esošo materiālul. Tā arī „izķers“ kļūdas, kuras neapbruņota acs palaidusi garām.

Valodas kvalitates parbaude

IdeaText valodas kvalitātes pārbaudes process ir:

  • uzticams – mūsu valodas kvalitātes pārbaudes speciālisti izmanto jaunāko valodas kvalitātes kontroles programmatūru un strādā atbilstoši jaunākajiem kvalitātes standartiem. Tiks pārbaudīta tulkojuma pareizība un konsekvence viena vai vairāku saistītu produktu ietvaros, tiek novērtēta tulkojuma atbilstība oriģinālājam materiālam, nozares terminoloģijai, valodas gramatikas noteikumiem,  valsts likumdošanai un normatīvajiem aktiem, vajadzīgajam valodas stilam un citiem kritērijiem, kā arī sagatavots kompetents atzinums.
  • rentabls – lai ietaupītu Jūsu laiku un naudu, valodas kvalitātes pārbaude parasti tiek veikta 250 līdz 1000 vārdu lielam tulkojuma fragmentam. Vispirms mēs konstatēsim kļūdas un kategorizēsim tās, nerediģējot dokumentu, un tad konsultēsimies ar Jums, lai kopīgi izlemtu par nepieciešamo turpmāko darbību apjomu. 
  • ātrs – mums pa spēkam ir valodas kvalitātes pārbaude pēdējā brīdī iesniegtiem jebkura apjoma projektiem īsā termiņā.

Lai gan neviens IT rīks nespēj aizstāt kvalificēta korektora darbu, valodas kvalitātes pārbaude ir lielisks veids, kā efektīvi sastādīt potenciālo problēmu sarakstu. Līdzko problēmas tiek konstatētas, mūsu valodas kvalitātes profesionāļi atzīmē, vai tās ir patiesas (real), vai aplamas (false). Korektora darba papildināšana ar jaunākajām kvalitātes pārbaudes tehnoloģijām, gadiem ejot, būtiski uzlabojusi tulkojumu kvalitāti.

Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu pakalpojuma izmaksas un izpildes termiņus!