Video subtitrēšana un transkripcija

Video subtitrēšana un transkripcija

IdeaText nodrošina video materiālu transkripciju un subtitrēšanu vairāk kā 50 valodās.

Kas ir transkripcija?

Transkripcija ir audio vai video failā atskaņotā teksta pierakstīšana rakstveidā.

Mēs piedāvājam:

  • Transkripciju avota valodā: Mēs transkribējam tekstu valodā, kas dzirdama ierakstā.
  • Transkripciju svešvalodā: Mēs tulkojam tekstu un transkribējam to izvēlētajā svešvalodā.
  • Transkripciju avota un svešvalodā: Mēs gan transkribējam tekstu avota valodā, gan tulkojam un transkribējam to izvēlētajā svešvalodā. 

Kas ir subtitrēšana?

Subtitrēšana ir nākamais solis pēc transkripcijas, kad videomateriālā tiek ievietota atskaņotā teksta rakstiskā vai tulkotā versija. Pakalpojums ietver subtitru un video sinhronizēšanu kopā ar laika kodiem, kas norāda, precīzi kurā laikā subtitrs ir jārāda un cik ilgi tam jābūt redzamam uz ekrāna.

Mēs piedāvājam:

  • Subtitrēšanu avota valodā: Mēs sagatavojam subtitrus tajā valodā, kas dzirdama ierakstā. 
  • Subtitrēšanu svešvalodā: Mēs sagatavojam runātā teksta tulkojumu un subtitrus izvēlētajā svešvalodā.

Mūsu klientiem ir bieži nepieciešami reklāmu, interviju, koorporatīvo un apmācību video, dokumentālā vai mākslas kino, dažādu izglītības materiālu transkcripcija un subtitrēšana. Mums ir visi nepieciešamie rīki un resursi, lai pārstrādātu šos audio materiālus saprotamā, viegli lasāmā un optimizētā teksta versijā. IdeaText video transkripcijas un subtitrēšanas pakalpojumi nodrošinās nepieciešamo formatējumu, izkārtojumu un stilu atkarībā no to izmantošanas nolūka. 

Tiešsaistes video ar subtitriem nodrošina labāku skatītāju iesaisti un pieredzi. Subtitru tulkošana ļauj skatītājiem, kuri nepārzina valodu, iepazīties ar saturu. 

Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu pakalpojuma izmaksas un izpildes termiņus!.