Tulkošanas procedūra

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes tulkošanas pakalpojumus, ar vienkāršu vārdu pārnešanu no vienas valodas otrā vien nepietiek. Šī iemesla dēļ IdeaText tiek izmantota kompleksa, daudzpakāpju tulkošanas procedūra, lai nodrošinātu ne tikai valodas un stilistisko aspektu pārbaudi, bet arī parūpētos par to, ka teksts ir tehniski gatavs integrēšanai klienta vēlamajā platformā. IdeaText tulkošanas procedūra tiek individuāli pielāgota katram klientam, taču parasti tā sastāv no šādiem soļiem:

tulkosanas procedura

Tulkošanas procedūra: soli pa solim

1. Tiek saņemts jauns tulkošanas pieprasījums

Viss sākas ar to, ka klients mūs informē par jauna projekta ieceri. Faili tiek pārnesti uz IdeaText drošajiem serveriem. Failus saņem mūsu projektu vadītāji, lai sāktu projekta apstrādi.

2. Pieprasījuma novērtēšana

Līdzko visi nepieciešamie faili ir saņemti, sākas darbs pie piedāvājuma izstrādes, t.i., tiek izvērtētas projekta konkrētās prasības, termiņš, kā arī optimālais budžets. Šis posms tiek veikts pirms cenas piedāvājuma sniegšanas, lai pārliecinātos, ka projektu vadītājiem ir visa nepieciešamā informācija piedāvājuma sagatavošanai.

3. Cenas piedāvājums un apstiprinājums

Klients saņem bezmaksas cenas piedāvājumu bez saistībām. Piedāvājumā ietverta informācija par ātrāko izpildes termiņu, optimālo budžetu, kā arī cita ar projektu saistītā komunikācija. Cenas piedāvājuma pieņemšana vai noraidīšana ir klienta ziņā. Ja klients vēlas veikt korekcijas, cenas piedāvājums tiek noraidīts un iesniegts no jauna, pamatojoties uz jauno informāciju. Šis posms noslēdzas, kad klients izvēlas uzsākt projektu.

4. Projekta reģistrēšana un komandas izvēle

Līdzko projekts tiek apstiprināts, visa informācija no cenas piedāvājuma tiek pārnesta uz projektu pārvaldības sistēmu XTRF. Projekta sākumposmā saņemtā informācija ļauj mūsu projektu vadītājiem sākt meklēt piemērotāko tulkotāju un redaktoru komandu šim darbam. Izvēloties tulkošanas komandu, tiek ņemti vērā šādi aspekti: profesionālās zināšanas, pieredze nozarē, pieejamība, budžeta ierobežojumi, iepriekšējā pieredze ar klientu, utt. Komandas izvēle ir projektu vadītāju rokās, jo viņi ir vienīgie, kuri komunicē ar klientu un pārzina projekta specifiku.

5. Tulkošana un rediģēšana

Tulkošanu var sākt tikai tad, kad projektu vadītājs ir rūpīgi izanalizējis projektu un piemeklējis labāko resursu pāri. Precīza komandas izvēle nodrošinās ne tikai to, ka projekts tiks pabeigts ātrāk, bet arī to, ka tiks novērsta lingvistiskas dabas problēmu iespējamība nozares zināšanu trūkuma vai specializācijas neatbilstības dēļ. Turklāt, vairums IdeaText resursu jau gadiem strādā kopā, tādējādi nodrošinot harmonisku komandas darbu.

6. Korektūra un maketēšana pēc izvēles

Gadījumos, kad tiek izmantota komplicētāka tulkošanas procedūra un ar tulkošanu un rediģēšanu nepietiek, ir nepieciešama papildu kvalitātes pārbaude. Strādājot ar tādām nozarēm kā medicīna un tehnikas nozare, trešais acu pāris nekad nenāk par ļaunu. IdeaText bieži vien sadarbojas ar nozares ekspertiem faktu un terminoloģijas pārbaudē, lai nodrošinātu gala produkta pareizību un gatavību nodošanai klientam. Maketēšana ne vienmēr ir vajadzīga, taču nepieciešamības gadījumā tā vienmēr ir pieejama. IdeaText sadarbojas ar nozarē vadošajiem maketēšanas un formatēšanas ekspertiem, radot gala produktu, kas atbilst visām klienta prasībām.

7. Iekšējā pārbaude pirms nodošanas

Mūsu projektu vadītāji strādā ar projektu no paša sākuma, tādēļ viņiem tiek uzticēta arī gala pārbaudes veikšana, lai pārliecinātos, ka ir izpildītas visas klienta prasības. Mēs parūpējamies par to, lai faili būtu pienācīgi iztulkoti, izrediģēti un formatēti pirms to nosūtīšanas klientam.

8. Pieejamība pēc projekta nodošanas

Gadījumā, ja klientam ir nepieciešami labojumi vai izmaiņas pēc projekta nodošanas, IdeaText vienmēr ir gatavi tos veikt pēc iespējas īsākā laikā. Vairums korekciju un atjauninājumu tiek veikti bez maksas, izņemot teksta papildinājumus vai satura izmaiņas, kuriem nepieciešams jauns cenas piedāvājuma process.

IdeaText lepojas ar šo tulkošanas procedūru, un mēs ticam, ka pieturēšanās pie šiem soļiem garantē augstas kvalitātes rezultātu ikvienam projektam. Ja jums ir kādi jautājumi vai jums padomā ir jauns projekts, mūsu projektu vadītāji ar prieku jūs uzklausīs. Sazinieties ar mums, lai saņemtu konsultāciju un bezmaksas cenas piedāvājumu!