Tulkotāju komandas izvēle

Izvēlēties vispiemērotākos cilvēkresursus darbam vienmēr ir izaicinājums. Potenciālā darbaspēka izvēle var būt projekta veiksmes vai neveiksmes atslēga neatkarīgi no nozares. Šī iemesla dēļ tulkotāju komandas atlase ir viena no mūsu prioritātēm. Rūpīgs un drošs izvērtēšanas un uzraudzības process nodrošina vispiemērotāko tulkotāju, redaktoru, korektoru, subtitrēšanas speciālistu un maketēšanas ekspertu atlasi Jūsu tulkojumu veikšanai. Tālāk uzzināsiet vairāk par to, kā tiek veidota tulkošanas uzņēmuma IdeaText sadarbība ar tā resursiem:

Tulkotaju komandas izvele

Tulkotāju komandas izvēle

  • Mūsu partneru atsauksmes

Viena vai vairāku esošu tulkošanas partneru atsauksmes, iespējams, ir svarīgākais faktors mūsu tulkotāju komandas izvēlē. Ja kāds no mūsu uzticamajiem ilgtermiņa partneriem galvo par jaunu resursu, mums ir labs priekšstats par sagaidāmajām darba attiecībām ar šo resursu. Paplašinot konkrētu pakalpojumu segmentu, mēs vienmēr sākam ar tuvāko komandu ieteikumiem. Tas gan nenozīmē, ka automātiski tiek izlaistas citas drošības procedūras.

  • Atbildes laiks un atsauksmes no nesaistītiem avotiem

Ja tā ir jauna sadarbība un tas ir resurss, par kuru mums nav atsauksmju no saistītiem avotiem, mēs, pirmkārt, izvērtējam atsauksmes no nesaistītiem avotiem, kā arī resursa atbildes laiku. Daudzi mūsu klienti rēķinās ar to, ka mēs darbu veiksim īsos termiņos un vienmēr laikā, tādēļ pat sākotnējās korespondences ātrums starp mums un potenciālo jauno komandas biedru ir ļoti būtisks. Uzticība un cieņa vērtējama abpusēji, tādēļ uzskatām, ka ātra korespondence un prioritāra saziņa ir cieņas apliecinājums un apstiprinājums par vēlmi sadarboties.

  • Testēšanas rezultāti un apmācība

Mūsu tulkotāju komandas izvēles procesa neatņemama sastāvdaļa ir pakalpojumu testēšana un sniegums stingrā mūsu uzticamo resursu uzraudzībā. IdeaText bieži vien strādā ar augsta profila un sarežģītības informāciju, tādēļ kļūdīšanās šādos darbos nav opcija. Tulkotāju komandas izvēle ir galvenais faktors kvalitātes sasniegšanā, tādēļ testēšanas procesam tas ir jāatspoguļo. Testa tulkojumus novērtē gan korektori, gan nozares eksperti, lai nodrošinātu atbilstību kvalitātes standartiem.

  • Attiecības starp jaunajiem un esošajiem komandas biedriem

Ievadperiodā mēs novērtējam arī to, kā veidojas attiecības starp mūsu jaunajiem komandas biedriem un jau esošo komandu. IdeaText augstu vērtē resursu nozares zināšanas, tādēļ mums kā uzņēmumam ir svarīgi, lai piegādātājiem patiktu ar mums sadarboties. Mēs esam pārliecināti, ka savstarpēja cieņa un komunikācija nodrošina daudz labāku darba rezultātu. Reizēm gan sadarbība neizdodas, taču tā nav liela bēda. Mēs vienmēr cenšamies saglabāt labas attiecības, neskatoties ne uz ko.

  • Klientu atsauksmes kā daļa no tulkotāju komandas izvēles

Saskaņā ar mūsu atklātības politiku klienti vienmēr tiek informēti, kad projektiem tiek piesaistīti jauni komandas biedri. Pielāgošanās periodā mēs sekojam klienta viedoklim, lai noskaidrotu, vai darba stils un veids atbilst klienta prasībām. Ja nepieciešams pielāgoties, tā nav problēma. Šajā solī mēs jau esam pārliecināti par resursa kompetenci un atradīsim risinājumu, kas apmierinās visas iesaistītās puses.

IdeaText ne tikai novērtē resursu darba kvalitāti, bet arī pievērš lielu uzmanību attiecībām. Ja jūsu darba kvalitāte atbilst industrijas standartiem un komunikācija norit bez aizķeršanās, varat būt droši, ka jūs iekļausieties mūsu augsti kvalificēto, aizrautīgo un erudīto profesionāļu komandā. Sūtiet CV un motivācijas vēstules uz mūsu e-pastu vai izmantojiet kontaktformu šeit. Gaidīsim jūsu ziņu!